Skip to main content
Kitsat blogs
Li Zhao ja Tessa Nikander
Arctic Astronautics signed a Memorandum of Understanding at the Slush 2019 for exporting Kitsats and related educational material to Chinese "Schools of the future". The press release (in Finnish) is below.
-

Kitsat goes China / press release (in Finnish)

Suomalainen avaruusalan start-up sopivat tiedeopetusviennistä Kiinaan

Avaruustekniikkaa tiede- ja teknologiaopetuksessa käyttävä Arctic Astronautics Oy on solminut Slush-tapahtumassa tänään merkittävän yhteistyösopimuksen kiinalaisen koulutusalan kanssa. Uusia oppimismenetelmiä käyttävät "Tulevaisuuden koulu" -kokeilukoulut ottavat Kitsat-opetussatelliitit ja niiden oppimateriaalipaketit käyttöön lokakuussa olleen kokeilujakson kokemusten perusteella.

Kitsat on täysin oikea satelliitti tekniikaltaan ja toiminnaltaan, paitsi että sitä ei ole suunniteltu avaruuteen laukaistavaksi. Sitä käytetään mm. luokkahuoneissa ja tiedekeskuksissa siten, että opiskelijat kasaavat satelliitin, tutustuvat sen osiin, testaavat sen ja käyttävät satelliittia sen jälkeen samaan tapaan kuin oikeaa, avaruudessa olevaa satelliittia operoidaan.

Satelliitin ja sen tukena olevan oppimateriaalin avulla opiskelijat voivat tutustua paitsi avaruustekniikkaan- ja lentämiseen, niin myös oppia paljon luonnontieteistä ja tekniikasta. 

Kitsatit ovat käytössä jo mm. Heurekassa ja Tiedekeskus Tuorlassa. Satelliitteja valmistava Arctic Astronautics -yhtiö on toimittanut ja toimittamassa kaikkiaan noin 50 satelliittia vuoden 2019 aikana. Tämä tekee yhtiöstä erään maailman tuotteliaimmista satelliittivalmistajista – tosin kriteerit näille opetussatelliiteille ovat paljon avaruuteen lähetettäviä laitteita matalammat.

Lokakuussa 2019 yhtiön edustajat olivat Kiinassa esittelemässä satelliittia ja sen pedagogista materiaalia yhdessä EduTimes Oy:n kanssa. EduTimes on yhtiö, joka vie suomalaista opetusalan osaamista Kiinaan ja markkinoi sitä siellä. 

Erittäin hyvin sujuneiden demonstraatioiden jälkeen yhtiöt sopivat mittavasta yhteistyöstä, missä Kitsat-opetuskonseptia käytetään Kiinassa kehitteillä olevissa "Tulevaisuuden kouluissa". Kyseessä on sata kokeellista koulua, joissa halutaan käyttää innovatiivista tekniikkaa tulevaisuudessa tärkeiden tietojen ja taitojen opettamiseen. Ymmärrys avaruustekniikasta ja -toiminnasta on yksi tällaisista. Sen jälkeen satelliittiopetusta viedään muihinkin kouluihin.

"Kiinalla on paljon avaruustoimintaa ja olemme hyvin edistyksellisiä teknisesti, mutta opetussysteemissämme on iso aukko juuri tällaisen opetuksen suhteen", sanoo EduTimesin toimitusjohtaja Li Zhao

"Kitsatissa yhdistyy suomalainen korkealaatuinen uuden avaruuden tietämys ja kansainvälisesti arvostetut suomalaiset opetusmenetelmät", toteaa puolestaan Tessa Nikander, Arctic Astronauticsin toimitusjohtaja. 

"Satelliittimme otettiin koulutustilaisuuksissamme Kiinassa oikein hyvin vastaan. Olimme yllättyneitä nuorten korkeasta tiedollisesta tasosta ja innostuksesta – tässä olisi meillä Suomessakin oppimista!"

Kitsat sopii monille eri ikäryhmille, koska sitä voidaan käyttää opetuksessa monella tapaa ja sen oppimateriaali on helposti muokattavissa eri tasoisille oppijoille. Pääkohderyhmä ovat lukioikäiset, mutta esimerkiksi Kiinassa käyttäjät olivat olennaisesti nuorempia. Kitsat ja sen oppimateraali on suunniteltu leikkisäksi, värikkääksi ja iloiseksi, jotta se puhuttelisi kaikkia nuoria – myös tyttöjä ja muita stereotyyppisten ennakkoluulojen mukaan teknologiaa karsastavia.

Avaruustekniikkaa opetuskäyttöön soveltava Arctic Astronautics on mukana Slushissa osana Euroopan avaruusjärjestön yrityskiihdyttämön osastoa. Yhtiö otettiin mukaan kiihdyttämöön viime keväänä, ja tämä on osaltaan osoitus siitä, että avaruustekniikan ja luonnontiedeopetuksen tärkeys tunnistetaan.

Kitsatin juuret ovat Aalto-yliopiston ja Ilmatieteen laitoksen Suomi 100 -satelliittihankkeen osana olleessa, avaruustietämystä ympäri Suomen vieneessä Avaruusrekassa, jonka sisällä yleisö pääsi kokoamaan satelliittia. Tämä osoittautui paitsi hauskaksi, niin myös opettavaiseksi, joten satelliitista kehitettiin erityisesti opetuskäyttöön tehty versio. Satelliittien luokkahuoneessa kokemat rasitukset ovat lopulta rajumpia kuin avaruudessa, joten käyttökelpoisen laitteen tekemiseen kului odotettua pitemmän aikaa. 

Kitsatia on kehitetty läheisessä yhteistyössä Heurekan ja Space Systems Finland -yhtiön kanssa. Ajatus on lähtöisin Aalto-yliopiston satelliittihankkeesta, ja Aalto-yliopiston satelliittiryhmä on ollut suuri innoittaja myös idean kehittämisessä eteenpäin.

Nykyinen satelliitti on niin sanottu yhden yksikön Cubesat, kooltaan 10 x 10 x 10 cm oleva nanosatelliitti (samoin kuin Suomi 100 -satelliitti), missä on kaikki satelliitin osat ja se toimii kuten avaruudelliset satelliitit. 

Satelliitit ovat kaikkien hankittavissa, mutta ne on tarkoitettu erityisesti opetuskäyttöön. Tällaisille satelliiteille on kysyntää myös tutkimuskäytössä ja mm. avaruusalan yhtiöissä testialustana.

Arctic Astronauticsin tuotanto- ja tutkimustilat sijaitsevat Espoon Otaniemessä.

Lisätietoja:

Jari Mäkinen, projektipäällikkö, Arctic Astronautics Oy
040-5509198, jari@kitsat.fi

Tessa Nikander, toimitusjohtaja, Arctic Astronautics Oy
044-362 9600, tessa@kitsat.fi

Zhao Li, toimitusjohtaja, EduTimes Education Group Europe
040-443 8988, li.zhao@edutimesgroup.com